Politica de confidentialitate a datelor

 

Politica de confidentialitate a datelor aplicata in cadrul AUTO MARCU’S GRUP S.A. prevede condițiile-cadru necesare asigurării nivelului adecvat de protecție a datelor cu caracter personal prevăzut de Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

Această politică de confidențialitate vă informează despre datele pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru. În colectarea acestor date noi acționăm în calitate de operator de date cu caracter personal și vă furnizăm informații despre noi, despre scopul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți in privinta datelor dvs. personale.

Această politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă sfătuim să citiți Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Operatorul de date este AUTO MARCU’S GRUP S.A. cu sediul in  Sos. Pantelimon, nr. 450, sector 2, Bucureşti, cod postal 021666.

Detaliile de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor din cadrul AUTO MARCU’S GRUP S.A. sunt:

Adresa: Sos. Pantelimon, nr. 450, sector 2, Bucureşti, cod postal 021666

e-mail: gdpr@amg.ro

Telefon : 0740200095

 

  Domeniul de aplicare și modificarea politicii

Prin această notificare privind protecția datelor, vă oferim informații cu privire la modul în care gestionăm datele personale și care sunt datele personale pe care le colectăm, le procesăm și le folosim atunci când vizitați acest site web.

Această politică de protecție a datelor se aplică tuturor datelor personale colectate si prelucrarilor acestor date in cadrul proceselor din compania AUTO MARCU’S GRUP S.A..

Prezenta politică se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale următoarelor tipuri de persoane vizate:

Politica este revizuita periodic iar cea mai recenta versiune va fi imediat disponibila pe pagina site-ului AUTO MARCU’S GRUP S.A.. De aceea vă rugăm să recitiți această politică din când în când.

Colectarea datelor personale

Datele personale trebuie colectate și prelucrate în mod legal, transparent și corect. Datele personale  pot fi prelucrate numai în scopul definit înainte de colectarea datelor si comunicat persoanei vizate. Modificările ulterioare ale scopului sunt posibile doar într-o măsură limitată.

Persoana vizată trebuie informată cu privire la modul în care sunt colectate si tratate datele sale.

Datele pot fi colectate in urmatoarele situatii:

Când trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului nostru, vă solicităm numele dvs., numărul de telefon de contact și adresa de e-mail precum si o serie de alte date cu caracter personal, acestea fiind informatiile minim necesare procesarii solicitarii dvs.

Utilizăm aceste informații pentru a răspunde cererii dvs., inclusiv furnizarea de informații despre produsele și serviciile noastre. Este posibil să vă trimitem un raspuns pe e-mail de mai multe ori după ce ați făcut o solicitare, pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dvs. și pentru a îmbunătăți experiența cu dvs.

Solicitarea dvs. este stocată și procesată in cadrul AUTO MARCU’S GRUP de catre angajatii nostri care sunt instruiti si raspund de confidentialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Menținem e-mailurile venite din solicitări timp de doi ani, după care acestea  sunt arhivate în siguranță și păstrate timp de trei ani, apoi le ștergem.

In oricare din situatii, AUTO MARCU’S GRUP S.A. va solicita minimul de date personale necesare realizarii scopului pentru care sunt colectate acele date.

Categorii de date personale colectate

Categoriile de date pentru care se face colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal sunt cele de mai jos:

Scopurile pentru care pot fi utilizate datele dumneavoastra

Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate numai în scopurile care v-au fost aduse la cunoștință și pentru care au fost colectate.

Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 – GDPR, impune ca utilizarea datelor cu caracter personal să fie justificată de “temeiuri” legale și am stabilit aceste temeiuri pentru fiecare scop. Prezentăm mai jos scopurile și temeiurile legale pe care le folosim pentru a justifica utilizarea informațiilor dvs. pentru fiecare dintre scopuri.

Relații Clienți și Marketing – pentru a răspunde întrebărilor si solicitarilor dumneavoastră și a vă transmite știri și oferte. Pentru aceste scopuri de marketing vi se va solicita consimțământul și veți putea opta și pentru căile de comunicare pe care doriți să vă transmitem informațiile.

AUTO MARCU’S GRUP S.A. colectează date de contact, detalii personale, informații despre istoricul clientului, informații privind utilizarea site-ului și a comunicațiilor și poate utiliza informațiile despre vânzări și service, detaliile de configurare a vehiculului și informațiile tehnice despre vehicul pentru a determina ce noutăți și oferte sunt de interes pentru dumneavoastră și pentru a vă contacta în legătură cu aceste oferte în conformitate cu preferințele dumneavoastră. AUTO MARCU’S GRUP S.A. poate comunica aceste informații catre Renault Comercial Roumanie SRL , firme de leasing (de ex: RCI Leasing Romania IFN SA), firme de asigurare (de ex:Asirom etc) precum si altor parteneri cum ar fi furnizori solutii software/ERP, furnizori de produse si servicii, companii de audit, consultanţi pentru solutii financiare sau de alta natura, furnizori de mentenaţă IT, pentru a urmări solicitările dumneavoastră și pentru a vă oferi mai multe oferte specifice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing se bazează pe consimtamantul dvs. acordat AUTO MARCU’S GRUP S.A. si pe interesul acestuia de a promova și de a va oferi informații despre produsele și serviciile sale. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților și ale clienților potențiali sunt respectate si evaluate în raport cu interesul nostru de a ne promova produsele si serviciile.

Consimțământul pentru marketing poate fi oricând retras cu efect pentru viitor. Clientul poate de asemenea să se opună prelucrării în scopuri de marketing direct.

Vânzări si Service de Vehicule – pentru a procesa vânzarea, a vă configura și a vă întreține vehiculul.

AUTO MARCU’S GRUP S.A. va obține datele de contact, detaliile de configurare a vehiculului, informațiile tehnice despre vehicul și informațiile privind vânzările și serviciile, precum și informații despre istoricul clientului atunci când achiziționați sau reparați un vehicul de la sau la acesta, ca parte a vânzării sau service-ului, inclusiv solicitări de garanție și verificări regulate și le va folosi pentru a furniza serviciile pe care le solicitați și pentru a vă notifica aspectele legate de vehiculul dumneavoastră. Aceste informații pot fi accesate pentru a depana probleme tehnice sau de altă natură legate de furnizarea acestor servicii.

Operatorii menționați mai sus pot primi, de asemenea, informații limitate privind localizarea autovehiculului în timpul procesului de reparare, care vor fi utilizate numai în conformitate cu măsurile de protecție cu privire la informațiile de localizare (vezi paragraful VIII – Măsurile de protecție cu privire la informațiile de localizare).

Orice restricții solicitate de potențialii clienti  privind datele lor personale trebuie să fie respectate. Trebuie sa tineti cont de faptul ca furnizarea datelor personale pentru scopul de Vânzări si Service de vehicule este o cerință contractuală iar refuzul dumneavoastra de a le furniza va afecta buna derulare a contractului sau o va face chiar imposibilă.

Scopul colectarii datelor mentionate mai sus este executarea contractului iar interesul legitim al AUTO MARCU’S GRUP S.A. este de a menține cele mai înalte standarde de vânzare, service și produse oferite clientilor. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților au fost atent evaluate în raport cu interesul nostru de a prelucra datele clienților în scopul identificat.

Clientul poate să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal (vezi mai jos Drepturile persoanei vizate), în orice moment, caz in care ne va informa imediat in legatura cu dorinta sa.

Transmiterea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate următoarelor entități:

Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatarii din afara sau din interiorul grupului  AUTO MARCU’S GRUP S.A. este supusă cerințelor de autorizare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta politică si legislatia in vigoare. Beneficiarul datelor trebuie să utilizeze datele numai în scopurile definite si comunicate persoanei vizate.

Dacă datele sunt transmise de o terță parte unei societăți a grupului  AUTO MARCU’S GRUP S.A., trebuie să ne asigurăm că datele sunt utilizate numai în scopul propus și în condiții de securitate adecvate.

Măsurile de protecție cu privire la informațiile de localizare

Anumite servicii pot fi oferite numai în cazul în care vă dezvăluiți locația sau locația vehiculului și numai la solicitarea dumneavoastră. Tratăm cu toată seriozitatea confidențialitatea informațiilor despre locație.

Următoarele măsuri de protecție sunt aplicate informațiilor privind locația (inclusiv informațiile accesate ca parte a procesului de service al vehiculului):

Termene si criterii de pastrare a datelor cu caracter personal

AUTO MARCU’S GRUP S.A. va păstra informațiile dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamații împotriva noastră). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o vom reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă, dar ea nu va mai fi utilizata în scopul cu perioada mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

Controlăm accesul la informațiile cu caracter personal acordând acces numai  persoanelor care au nevoie să le folosească pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu și numai în scopurile relevante.

Perioadele de păstrare se bazează pe cerințele legale si pe nevoile afacerii iar datele  dumneavoastra cu caracter personal care nu mai sunt necesare scopurilor noastre sunt distruse sau șterse în siguranță.

Utilizarea pentru asistență clienți și marketing: în legătură cu informațiile dumneavoastră utilizate în scopuri de asistență pentru clienți și în scopuri de marketing, este posibil să păstrăm informațiile acestea o perioada limitată după data ultimei obțineri a consimțământului dat pentru a vă transmite mesaje de marketing sau data la care ați răspuns ultima oară la o comunicare de marketing din partea noastră (alta decât să renunțați la primirea altor comunicări).

Utilizarea datelor  pentru a executa un contract privind vânzarea și service-ul vehiculelor sau finanțarea acestora: în ceea ce privește informațiile utilizate pentru a îndeplini orice obligație contractuală, putem păstra aceste date pe toată durata cât contractul rămâne în vigoare plus 10 ani de la ultimul contact pentru a răspunde oricăror întrebări sau pentru a soluționa orice reclamații survenite ulterior încetării contractului.

În cazul altor categorii de date cu caracter personal pe care le colectăm (de exemplu  înregistrarile video din stațiile de service, din stațiile ITP sau din spațiile apartinând grupului nostru) vă rugăm să rețineți că la stabilirea termenelor de păstrare a datelor suntem obligați să luăm în calcul toate prevederile legale specifice (norme și reglementări impuse de R.A.R., de poliție etc).

În cazul în care se vor emite posibile pretenții legate de orice informație despre care considerăm în mod rezonabil că va fi necesară apărarea, urmărirea sau formularea de pretenții împotriva noastră, a dumneavoastră sau a unei terțe părți, putem păstra aceste date atât timp cât această pretenție ar putea fi în termenul legal de a fi formulată.

În cazul necesității rechemarii vehiculelor de pe piata este necesar să păstrăm datele pentru perioada de timp necesară efectuării operațiunii de rechemare și incă 10 ani de la ultimul contact cu scopul de a putea rezolva orice solicitări sau revendicări ulterioare.

Drepturile persoanei vizate

Fiecare persoană vizată (ale carei date sunt colectate) are drepturile de mai jos iar afirmarea lor trebuie să fie tratată imediat de către responsabilul cu protecția datelor personale și nu poate constitui un dezavantaj pentru persoana vizată.

– dacă datele cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete, persoana vizată poate solicita corectarea acestora sau completarea lor. Vă rugăm să ne informați despre orice modificare a datelor pe care ni le-ați furnizat astfel încât să putem prelucra numai date actualizate, corecte și complete referitoare la dumneavoastră.

– Persoana vizată poate obiecta privind prelucrarea datelor sale pentru anumite scopuri iar datele trebuie să fie blocate pentru acele tipuri de utilizare, cu excepția cazului în care motivele noastre de a continua această prelucrare prevalează asupra oricărui prejudiciu adus drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor.

– Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale dacă prelucrarea acestor date nu are un temei juridic sau dacă temeiul juridic a încetat să se aplice. Același lucru este valabil și în cazul în care scopul prelucrării datelor a expirat sau a încetat să mai fie aplicabil din alte motive.

– Persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale și acest lucru trebuie luat în considerare dacă protejarea intereselor sale are prioritate față de interesul operatorului de date în urma unei situații personale specifice. Acest lucru nu se aplică dacă există o dispoziție legală ce impune ca datele să fie procesate.

– Aveti dreptul să ne solicitați detalii suplimentare cu privire la modul în care folosim informațiile dumneavoastră;

– Aveti drept de acces la datele dumneavoastră personale și la o copie a informațiilor pe care ni le-ați furnizat;

– Aveti dreptul să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat;

– Aveti dreptul la portabilitatea datelor;

– Daca ati furnizat datele dumneavoastra in baza unui consimtamant, aveti dreptul sa il retrageti oricand doriti, cu efecte pentru viitor;

– Aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automată;

– Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (http://www.dataprotection.ro/) în cazul în care v-au fost incălcate drepturile prevăzute de regulamentul GDPR (Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal).

Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepții pentru a proteja interesul public (de exemplu, prevenirea sau detectarea infracțiunilor), interesele noastre (de exemplu, menținerea privilegiului legal) sau drepturile și libertățile altora.

Oricând veți lansa o solicitare în baza drepturilor dumneavoastră, vă vom răspunde fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 30 zile . În cazuri complexe sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, fapt despre care veți fi informați.

Confidențialitatea și securitatea datelor

In cadrul grupului AUTO MARCU’S GRUP S.A. datele personale sunt considerate informații confidențiale și sunt protejate prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuirea ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea lor.

Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în mod regulat, în contextul  dezvoltării tehnologice actuale.

Deși nu putem garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site web este lipsită de riscurile unor atacuri cibernetice, noi, subcontractanții noștri și partenerii noștri de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor. Folosim, printre altele, măsuri precum:

Respectarea solicitărilor de furnizare a informațiilor privind datele cu caracter personal

AUTO MARCU’S GRUP S.A. respecta legile naționale si ale UE în vigoare. Ca urmare, avem obligația de a furniza informațiile dumneavoastră agențiilor de aplicare a legii, autorităților de reglementare și instanțelor judecătorești precum și părților terțe, în legătură cu proceduri sau investigații oriunde în lume, atunci când ni se solicita acest lucru. Dacă este permis, vă vom informa înainte de a răspunde, cu excepția cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracțiuni.

Furnizarea datelor personale pentru scopul de a ne conforma cu solicitările obligatorii privind informațiile dvs., este o cerință de reglementare care depinde de solicitarea in cauză. Obligația legală poate fi determinata de stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

 

Detaliile de contact ale companiei și responsabilului privind protecția datelor:

Dacă aveti orice întrebări legate de colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați:

AUTO MARCU’S GRUP S.A. cu sediul in Sos. Pantelimon, nr. 450, sector 2, Bucureşti, cod postal 021666.

Detaliile de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor din cadrul AUTO MARCU’S GRUP S.A. sunt:

Adresa: Sos. Pantelimon, nr. 450, sector 2, Bucureşti, cod postal 021666

e-mail: gdpr@amg.ro

telefon: 0740200095